พิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประจำวันที่ : 26 ตุลาคม 2559 | อัพเดต : วันที่ 26 ตุลาคม 2559 14:27 น.
นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 23 นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 23 ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมกองบิน 23 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559                                           ...


ประกาศราคารกลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (หอบังคับการบิน) ฝูงบิน 237 (น้ำพอง) 23 ตุลาคม 2559 19:14 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศราคากลางซ่อมแซมสถานที่ราชการ (วาตภัย 59) ที่ บน.23 26 สิงหาคม 2559 11:33 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรั้วคอนกรีตบล็อกหัวทางวิ่ง 12 ที่ บน.23 26 สิงหาคม 2559 10:51 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1106 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:22 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1105 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:22 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1099 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:21 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1098 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:21 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1095 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:20 น.
 

 
 
 

 

                                                 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2015 All right Reserved.