พิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2559
ประจำวันที่ : 24 มิถุนายน 2559 | อัพเดต : วันที่ 24 มิถุนายน 2559 15:57 น.
นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์  ธรรมอำนวยกิจ ผู้บังคับการกองบิน 23 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 23 ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่  9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยร่วมกันปลูกบริเวณข้างสนามกีฬา กองบิน 23 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559      & ...


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ อาคารหอประชุม กองบิน ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 13 พฤษภาคม 2559 08:56 น.
 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงภูมิสถาปัต อาคารหอประชุม บน.23 4 พฤษภาคม 2559 11:27 น.
 
จ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ อาคารหอประชุม บน.23 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 26 เมษายน 2559 11:03 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงห้องส้วมขนาด 10 ห้อง จำนวน 6 หลัง (อาคารหมายเลข 2210,2211,2077,2078,2079,2080 ) ที่ บน.23 28 มีนาคม 2559 09:26 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงโรงจอดรถ มว.ขส. อาคารหมายเลข 2207 พร้อมระบบระบายน้ำ พัน.อย.บน.23 28 มีนาคม 2559 09:22 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงอาคารรักษาการณ์ อาคารหมายเลข 1003,1002 ร้อย.ทสห.บน.23 28 มีนาคม 2559 09:20 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงอาคารศูนย์รวมกิจกรรมทหารกองประจำการ อาคารหมายเลข 2030 พัน.อย.บน.23 28 มีนาคม 2559 09:17 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงอาคาร มว.สูทกรรม พัน.อย.บน.23 28 มีนาคม 2559 09:13 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |

 
 
 

 

                                                 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2015 All right Reserved.