กองบิน 23 ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ประจำวันที่ : 21 กรกฎาคม 2559 | อัพเดต : วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 12:14 น.
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 23 ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ในโครงการ 84 พรรษา น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน ณ ห้องเบิร์นเนอร์ กองบิน 23 เมื่อ 21 ก.ค.59                      ภาพ - ข่าว โดย แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 23 ...


ประกาศจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ บน.23 โดยวิธีประกวดราคาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 12 กรกฎาคม 2559 11:11 น.
 
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ บน.23 6 กรกฎาคม 2559 14:04 น.
 
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ ที่ บน.23 ด้วยวิธีตกลงราคา 6 กรกฎาคม 2559 09:00 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ บน.23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 6 กรกฎาคม 2559 08:02 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ อาคารหอประชุม กองบิน ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 13 พฤษภาคม 2559 08:56 น.
 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงภูมิสถาปัต อาคารหอประชุม บน.23 4 พฤษภาคม 2559 11:27 น.
 
จ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ อาคารหอประชุม บน.23 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 26 เมษายน 2559 11:03 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงห้องส้วมขนาด 10 ห้อง จำนวน 6 หลัง (อาคารหมายเลข 2210,2211,2077,2078,2079,2080 ) ที่ บน.23 28 มีนาคม 2559 09:26 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |

 
 
 

 

                                                 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2015 All right Reserved.