พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี 2559
ประจำวันที่ : 27 พฤษภาคม 2559 | อัพเดต : วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 13:38 น.
นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ ผู้บังคับการกองบิน 23 เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ กองทัพอากาศ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมกองบิน 23 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2559                                    ภาพ - ข่าว โดย แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 23 ...


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ อาคารหอประชุม กองบิน ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 13 พฤษภาคม 2559 08:56 น.
 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างปรับปรุงภูมิสถาปัต อาคารหอประชุม บน.23 4 พฤษภาคม 2559 11:27 น.
 
จ้างปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ อาคารหอประชุม บน.23 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 26 เมษายน 2559 11:03 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงห้องส้วมขนาด 10 ห้อง จำนวน 6 หลัง (อาคารหมายเลข 2210,2211,2077,2078,2079,2080 ) ที่ บน.23 28 มีนาคม 2559 09:26 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงโรงจอดรถ มว.ขส. อาคารหมายเลข 2207 พร้อมระบบระบายน้ำ พัน.อย.บน.23 28 มีนาคม 2559 09:22 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงอาคารรักษาการณ์ อาคารหมายเลข 1003,1002 ร้อย.ทสห.บน.23 28 มีนาคม 2559 09:20 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงอาคารศูนย์รวมกิจกรรมทหารกองประจำการ อาคารหมายเลข 2030 พัน.อย.บน.23 28 มีนาคม 2559 09:17 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ปรับปรุงอาคาร มว.สูทกรรม พัน.อย.บน.23 28 มีนาคม 2559 09:13 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |

 
 
 

 

                                                 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2015 All right Reserved.