พิธีต้อนรับทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๓
ประจำวันที่ : 23 ธันวาคม 2559 | อัพเดต : วันที่ 23 ธันวาคม 2559 15:04 น.
นาวาอากาศเอก นิทัศน์ ยูประพัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ อุดรธานี จัดกิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๒๓ รุ่น๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒  บรรยากาศในเป็นไปด้วยความอบอุ่น และตื้นตันใจแก่ทหารและญาติมิตร ณ บริเวณโรงเก็บไทยแอม กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙                                                  ภาพ - ข่าว โดย แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๒๓ ...


ซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 12 KW โดยวิธีพิเศษ 30 ธันวาคม 2559 16:47 น.
 
 ปร.4  |
ประกาศกองบิน 23 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1021 (ผชย.) ส่วนที่ 2 ที่ บน.23 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2559 15:50 น.
 
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1021 (ผชย.) ส่วนที่ 2 ที่ บน.23 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2559 15:47 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศเผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1021 (ผชย.) ส่วนที่ 2 ที่ บน.23 13 ธันวาคม 2559 14:24 น.
 
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๔ (โรงเก็บ บ. ฝ่ายการช่าง ฝูง.๒๓๑) ที่ บน.๒๓ โดยวิธีพิเศษ 2 ธันวาคม 2559 23:12 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3056 (ศูนย์ปฏิบัติการ) ที่ บน.23 โดยวิธีพิเศษ 28 พฤศจิกายน 2559 10:49 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศกองบิน 23 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2067 (ผสอ.กทน.) ที่ บน.23 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2559 00:54 น.
 
ประกาศกองบิน 23 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1045 (ขสอ.) ที่ บน.23 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2559 12:02 น.
 

 
 
 

 

                                                 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2015 All right Reserved.