กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
ประจำวันที่ : 20 สิงหาคม 2559 | อัพเดต : วันที่ 20 สิงหาคม 2559 12:10 น.
นาวาอากาศเอก ปรารภ อิ่มแสง รองผู้บังคับการกองบิน 23 พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน 23 ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา จัดขึ้นโดย จ.อุดรธานี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี เมื่อ 20 สิงหาคม 2559                               ภาพ - ข่าว โดย แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 23 ...


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1106 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:22 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1105 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:22 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1099 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:21 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1098 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:21 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1095 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:20 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1094 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:20 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1093 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:19 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1092 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:18 น.
 

 
 
 

 

                                                 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2015 All right Reserved.