พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ
ประจำวันที่ : 30 กันยายน 2559 | อัพเดต : วันที่ 30 กันยายน 2559 13:42 น.
นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ ผู้บังคับการกองบิน 23 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน 23 ร่วมพิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 23 ณ ห้องเบิร์นเนอร์ กองบิน 23 เมื่อ 30 กันยายน 2559                                    ภาพ - ข่าว โดย แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 23 ...


ประกาศราคากลางซ่อมแซมสถานที่ราชการ (วาตภัย 59) ที่ บน.23 26 สิงหาคม 2559 11:33 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมรั้วคอนกรีตบล็อกหัวทางวิ่ง 12 ที่ บน.23 26 สิงหาคม 2559 10:51 น.
 
 ปร.6  |
 ปร.4  |
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1106 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:22 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1105 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:22 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1099 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:21 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1098 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:21 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1095 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:20 น.
 
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.1094 (บ้านพักตึกแถว 10 ห้อง) ที่ กองบิน 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 22 สิงหาคม 2559 11:20 น.
 

 
 
 

 

                                                 
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2015 All right Reserved.