ข่าวกิจกรรม
 
 
นาวาอากาศเอก ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒
คุณนวลผ่อง กลิ่นมาลี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๓ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๓ ได้นำดอกป๊อปปี้ออกจำหน่าย เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒
กองบิน ๒๓ ร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ มอบเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พิธีเปิดโครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติดกองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒
กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๑๓ ครบรอบปีที่ ๑๓๒ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
กองบิน ๒๓ ร่วมงานวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ครบรอบปีที่ ๑๒๖
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงษ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ
กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒
กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ๑๒๖ ปี ณ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ
วันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และคณะ
 
                                                 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2016 All right Reserved.