ข่าวกิจกรรม
 
 
กองบิน ๒๓ เข้ารับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเงินการคลัง
พิธีมอบทุนการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๙ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๑
พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในกาครใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล กองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๒
กองบิน ๒๓ ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ตู้ยารักษาโรคพร้อมยาสามัญประจำบ้าน และได้ส่ง-มอบ ปรับปรุงห้องสมุดและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนบ้านหนองโอน หนองฮาง จังหวัดอุดรธานี
กองบิน ๒๓ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
สภากาแฟอุดรธานี : วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานวีรชนค่ายเสนีย์รณยุทธ
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายงานวิทยาการพระธรรมนูญ
กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑
โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓
กองบิน ๒๓ ร่วมสนับสนุนมอบเงินให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
เสนาธิการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒๓ ร่วมพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน และพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๖๒
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธาน ในพิธีบวชเนกขัมมะ ณ วัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
พิธีทอดถวายกฐินสามัคคีกองบิน ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๑
 
                                                 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบังคับการ กองบิน 23
wing23.rtaf.mi.th :: Copyright © 2016 All right Reserved.